laupäev, 12. november 2022

Daugavpils - mis tegelikult juhtus!?

 

Kõik blogipostitused on olnud väga sisukad, kuid soovisime teha ka pisikese kokkuvõtte, et jagada muljeid ja emotsioone koduteel. 

Meil on väga hea meel kuulda, et lätlased on positiivselt meelestatud ja ülimalt tänulikud meie külastatusest. Õppimine ja kogemuste vahetamine oli kahepoolne. Nendepoolne projekti koordinaator Renate kirjutas ka omapoolse kokkuvõtte toimunust Daugavpils Valsts ģimnāzija Facebooki lehel (link siin: Daugavpils Valsts ģimnāzija | Facebook), mida oli tänu tõlketehnoloogiale ka meil väga lihtne ja huvitav lugeda. Soovitame ka teile!

Meid nähti kui huvitundvaid ja aktiivseid inimesi, kes ise väga palju initsiatiivi üles näitasid ning pakutud tegevustega kaasa läksid ja lahkesti ka enda lugusid jagasid. Õpetajad olid väga lahked meid enda tundidesse kaasama ning Anna ja Marie töötasid rõõmuga kaasa. Õpetajatel oli kombeks väga palju teha tunnis rühmatööd, mida me kindlasti ka ise rohkem praktseerima hakkame - õpilastele see väga meeldis. Tundsime tundides ära väga palju digitehnoloogiat, mida ka meie kasutame (näiteks Wheel of NamesRandom Team Generator), aga ka huvitavat uut, mida pole varem kasutanud (ClassFlow).

Tahaksime välja tuua mõned punktid, mida lõunanaabrid meie puhul hindasid:

  • meie eesmärk on lastes tekitada liikumisharjumust ning võimalikult paljud tunnid toimuvad õues, hindame peamiselt õpilase individuaalset arengut ning ei soorita tehtniliste elementide peale arvestusi;
  • klassikomplektid on väiksemad, meil maksimaalselt 24, neil tavaliselt üle 30 õpilase ühes klassis
  • õpilaste sõnul eelistaksid nad olla kehalise kasvatuse, tehnoloogia-käsitöö tunnis poisid ja tüdrukud eraldi; ealine areng ning jututeemad on erinevad. AGA meile väga meeldis, et käsitletavad teemad on sooneutraalsed, see tähendab, et tüdrukud teevad ka puutööd ning poisid kokkavad;
  • eestlaste hea inglise keele tase avab maailmas uksi, laseb rahvusvahelisel tasandil tegutseda;
  • nad olid väga üllatunud, et meil on pikk suusaveerand (ning üleüldse palju lund - nende talv üldiselt lumevaba);
  • õpetajate panust hinnatakse meil rohkem - lätlastel on õpetajate töökoormus suurem, kuid palgas see ei kajastu (keskmiselt 25 tundi nädalas);
  • õpilased saavad 9. klassi lõpus ühe eksamitest valida. Ka neil on kohustuslik matemaatika ja emakeel, kuid kolmas peab olema võõrkeel (alanud sõja tõttu ei saa vene keele eksamit valida);
  • Kalevi maiustused 🍫

Mis tegelikult juhtus!?  Nautisime õppereisil igat tundi! Oskame kodusele olukorrale rohkem tänulikud olla ning leidsime uusi sihte, mille poole liikuda. 

Järgmiste rahvusvaheliste kogemuste vahetamisteni!reede, 11. november 2022

Vilnius 11.11

Eilse päeva lõpetasime harjumuspäraselt projektiblogisse üheskoos kokkuvõtte kirjutamisega. 

Oleme projektinädalaga rahul, väga! Nädalale tagasi vaadates saab tõdeda, et päevad kujunesid ajaliselt  pikaks. Hotellist meie partnerkooli jõudmiseks kulus 45 minutit. Liikusime palju jalgsi, 15000 sammu päevas kogunes möödaminnes. Harjusime kiirbussiga sõitma nagu kohalikud. Alustasime hommikuti enne kaheksat ja lõpetasime blogi sissekannetega õhtul peale üheksat. Oleme rahul esimesel õhtul tehtud otsusega lõpetada iga päev värskete muljete, kogetu kohese kirjapanemisega. 

Täna oli meie viimane päev Vilniuses. Ennelõunal korraldasime meie partnerkooli projektijuhi Marytega koostöökohtumise. Rääkisime õpilaste toetamisest ennastjuhivateks õppijateks kujunemisel, õppekavade koostamisest, õpilaste lõpueksamitest, õpetajate taseme- ja täiendkoolitusest. Võtsime kokku projektinädala tegemised ja täpsustasime edasisi plaane. 

Sõitsime Vilniusesse sooviga alustada pikaajalist rahvusvahelist koostööd Vilniuse Gabijos Gümnaasiumiga. Projektipäevade käigus saime lisaks partnerid Gabijos progümnaasiumist ja Maryte andis edasi kolmanda kooli soovi alustada meiega koostööd. 


Reisiseltskond alustab koduteed

Vilnius-Riia-Tallinn
Kojusõit läheb kenasti, südaööks jõuame Rakverre. Meie soovid läksid täide - meil on uued sõbrad ja saime palju kogemusi. Aitäh projektijuht Maiele partnerkooliga koostöö algatamise eest! 

Uute kohtumisteni Eestis, head Leedu sõbrad!

Daugavpils 11.11

 Viimast koolipäeva austasime kirjanduse tunniga. Seal me tutvustasime oma kooli, linna ning riiki 9. klassi õpilastele. Pärast seda arutlesime riikide erinevusi ning Renate oli meile ette valmistanud Kahooti mängu, milles olid küsimused Läti sümbolite kohta, näiteks rahvuspuu, rahuvuslill ning mõned üldised küsimused. Muidugi ei olnud eestlastel võimalustki ning läti õpilased võitsid meid pika puuga. Koolis tänasime meie võõrustaid eesti maiustustega ja kõiki õpilasi, kes meie paljudele küsimustele vastasid ning võtsid meid väga soojalt vastu.


Pärast seda kohtusime oma tänaste Läti reisikaaslaste Milāna ja Annaga 9. klassist ning suundusime linnusesse. Linnus on erinev Rakvere linnusest, mis on ehitatud 14. sajandil enamasti kividest ning mäe otsas. Daugavpilsi linnus on ehitatud 19. sajandil ning see katab suurt maa-ala, kuhu mahuvad ka elumajad, kunstimuuseum, kirik ning palju muid suuri ehitisi. Seda ümbritseb bastionitega vallikaav, kus on kevaditi ka vesi. Linnuse ala on ka Daugavpilsi suurim vaatamisväärsus, mis majutab ka tuhandeid nahkhiiri. Käisime ka väikses loomaias, kus nägime palju einevaid loomi, kahepaikseid, kalu, kilpkonne ning madusi. Tualettruumis oli seinasuurune akvaarium.

Iga aastal mälestavad lätlased vabadussõjas langenud sõdureid (Lāčplēsis päev) tõrviku rongkäikuga. Rongkäigust võttis osa nii palju inimesi, et selle pikkus oli vähemalt 500m ning näha oli tuhandeid pimedas eriti efektseid tõrvikuid. Rongkäik sai alguse ülikooli eest ning lõppes keskväljakul kontserdiga. Läti iseseisvuspäeva auks 18. novembril on kogu linn lipuvärvidesse ehitud. Väikseid lipukesi kantakse massiliselt iga päev rinnas, südame juures. 

Elagu vaba Läti!

 

neljapäev, 10. november 2022

Daugavpils 10.11

 Tänast koolipäeva alustasime inglise keele tunniga, kus me vaatasime keskkonnateadlikkusele suunatud videot, mida õpilased pidid jälgima ning gruppides küsimustele vastama. Tunni eemärk oli juhtida tähelepanu suurele keskkonnaprobleemile, milleks on puhta vee reostamine. Õpilased pidid mõtlema, mida nemad saavad ise teha, et keskkond oleks puhtam. 

Teises inglise keele tunnis tegime ettekande Eesti (läti keeles Igaunija) kohta. Rääkisime lühidalt Eestist, Rakverest ja oma armsast koolist. Seejärel oli kõigil võimalus küsida küsimusi ning tutvustasime neile natukene Eesti keelt. Järgmine tund oli kokandus ning tegime 8. klassiga erinevad õunakooke. Retsepti ideed tulenesid meie pakutud õunakoogist (mis on sügiseti populaarne). Meid jaotati gruppideks ja anti loosiga erinevate kookide retseptid, igalühel oli erineva stiiliga õunakoogi ülesanne (näiteks vispeldamine, õuna koorimine). Hiljem einestasime ühiselt kogu 8. klassi õpilastega pika laua taga ja rääkisime mõlema  riigi iseseisuspäeva traditsioonidest. Eestil ja Lätil on väga sarnased traditsioonid (rongkäik, president vastuvõtt, perega koos tähistamine, linna lippudega kaunistame, sõdurite mälestamine). Täna toimus ka Martinsi päeva laat, kus õpilased müüsid enda valmistatud suupisteid, näiteks muffineid ja vahvleid. Hinnad olid taskukohased.  


Külastasime kõikidele avatud käsitööringi ning valmistasime Läti lipuvärvides pärlitest südamekujulisi kaunistusi. Algselt lihtsana tundunud ülesanne võttis ootamatult kaua aega. Saime rääkida ka kohalike inimestega kes huviringist osa võtavad. Küsisime, kas neil on eestlaste kohta mõnda huvitavat stereotüüpi (nt kuidas meil öeldakse lätlaste kohta, et neil olevat kuus varvast), mille peale saime teada, et lätlased peavad eestlasi aeglasteks. Vilnius 10.11

Koolipäeva alguses kogunesime partnerkooli õpilastega nende õpilasesinduse ruumi. Meiega liitusid õpetajad Maryte ja Natalja ning koolijuht Vilija. Jagasime oma mõtteid projektipäevadel õpitust-kogetust. Max ja Andero rääkisid, mis neile partnerkooli erinevates tundides meeldis, mis on erinev meie koolist. Meeldis, et mitmes tunnis mängis taustaks muusika. Õpetaja Alge ütles, et ta räägib eesti keeles, siis saavad Leedu sõbrad kuulda meie keele kõla. Andero tõlkis ja sai väga hästi hakkama. Direktor Riina tänas Vilijat, kes juhib kooli alates 2006.aastast ja kellelt on palju õppida. Koolis hakkas silma õpetajate ja õpilaste omavaheline sõbralik suhtlemine. Tänasime meie partnerkooli ja arutasime edasisi koostöövõimalusi. Meie mõttevahetused jätkusid läbi päeva.

Hommikuring

Rõõmustasime, et koolijuht Vilija tegi ettepaneku lisada meie päevakavasse Vilnius Gabijos Progimnazija külastuse. Progümnaasium on meie partnerkoolist 2020. aastal eraldunud kool. Töötatakse uues, poolteise aastaga ehitatud koolimajas. Koolis õpivad 1.-8. klasside õpilased ja õpetavad õpetajad, kes varem töötasid suures, 1822 õpilasega gümnaasiumis. Koolimaja oli kavandatud 1000 õpilasele, koolis õpib aga 1250 õpilast. Direktor Andrius rääkis, et vanematega lepiti kokku, et 1. klassid õpivad gümnaasiumi hoones. Koolis on kaks võimlat, suur ja väike võimla. Saime teada, et suur võimla on kolm korda suurem tavalisest koolivõimlast. Õpilastele meeldib mängida korv- ja võrkpalli. Koolil on muljetavaldav, kaasaegne aula. Kõikides klassides on puutetundlikud tahvlid. Silma hakkasid õpilaste hästi eksponeeritud kunstitööd. 

Vilniaus Gabijos Progimnazija uus koolimaja

Progümnaasiumis

Õpilaste kunstitööd

Alustame koostööd

Progümnaasiumis leppisime kokku koostöö alustamise ja sõitsime Leedu Vabariigi Presidendi büroo Kodanikuhariduse Keskusesse Vilnius Centre for Civil Education

Modernne hariduskeskus avati 2016. aasta märtsis. Keskuses saab otsida vastuseid küsimustele, kuidas toimib demokraatlik riik ja kuidas kodanik saaks riigi ülesehitamisele kaasa aidata. Lisaks ka lahendada koos ühiskonna probleeme. Keskusesse on oodatud grupid alates lasteaedadest kuni üliõpilaste ja täiskasvanuteni. Igaüks saab olla keskuse arendaja jättes oma tagasiside või avaldades oma arvamust. Oleme väga tänulikud õpetaja Marytele, kes korraldas meile keskuse külastuse. 

Hariduskeskuse interaktiivne ekspositsioon

Õpetajad Alge ja Maryte hariduskeskuses väljapanekuga tutvumas


Päeva lõpetasime vanalinnas. Vihm oli lõppenud ja kõndisime üles mäkke Gediminase torni juurde. Torn on Vilniuse üks olulisematest vaatamisväärsustest Gediminas Castle Tower 
Gediminas Castle Tower
Kogesime, et ülevalt avanevad Vilniuse vanalinnale suurepärased vaated. Tänasime meie saatjat Marytet ja leppisime kokku homse kohtumise. 

Vaade Vilniuse linnale

Muljeterohke päeva lõpetasime harjumuspäraselt blogi ühise koostamisega. Labos nakties! Head ööd!
kolmapäev, 9. november 2022

Daugavpils 09.11

Sveiki!

Alustasime oma päeva koolis taaskord esimese tunniga kell 8.50, milleks oli kirjanduse ja teatri tund. Selleks tunnis õpilased tihti teevad sõnadeta lühinäidendeid, mida nad filmivad ning teised arvavad ära, millest nende näidend rääkis. 

Pärast seda läksime 9. klassi matemaatika tundi, kus õpiti geomeetriat. Nägime, et õpilased on geomeetria kohta hetkel rohkem õppinud kui meie. Saime teada, et olenemata keelest on matemaatikast ikka võimalik aru saada. Matemaatikas jääb igas tunnis palju kodust tööd. 

Järgmisena läksime 8. klassi keemia tundi, millest oli keele tõttu natuke keerulisem aru saada. Pärast keemiatundi tutvustas väitlusklubi õpetaja meile oma kooli väitlusklubi tegevust, võistluste korraldamist ning lisaks ka CLIL õppemeetodit inglise keele tundides. 

Sporditundides mängiti saalihokit - esimeses tunnis tehti tehnikaelemente, sealhulgas söödud ja teises tunnis mängiti üle platsi. Sisehoojal on tunniteemat kuudekaupa,  näiteks korvpall ja saalihoki, mis lõppevad hindeliste arvestustega elementide peale. Tavaliselt on kolm kehalise tundi nädalas, millest üks on alati ujumine ning kaks tundi, mis toimuvad järjest paaristunnina, mängitakse sportmänge. Kehalise kasvatuse tundides on poisid ja tüdrukud alati koos. Klassi suurused on üldiselt suuremad kui Eestis, keskmiselt 26 õpilast. 

Pärast koolipäeva külastasime linna kirikutemäge, kus asuvad neli kirikut üksteise lähedal. Kirikud esindavad katoliku-, luteri- ning vene õigeusku. Üks kirik kuulub vanausulistele, kus on väga palju säilinud ikoone ning inimesed hindavad tagasihoidlikkust. Daugavpilsis on üleüldse palju usklikke; umbes 84% inimestest on usklikud ning 80% Daugavpilsi elanikkonnast on vene juurtega, seega vene õigeusk on väga austatud. 

Külastasime ka kohalikku noortekeskust, mis haldab kõiki linna noorte vabaajategevuste võimalusi. Nägime klassiruume, kus mängiti akordioni ja lauamänge. Lisaks balletitundi (õpetaja saatis õpilasi meloodiaga klaveril), puutöö nikerdamist, vineerist arhitektuuri ning erinevate esemete ning kujude valmistamist, sõlmtehnikas kaunistuste, riiete, seinapildite ja loomade valmistamist.

Ka meile oli ette valmistatud töötuba, milles tegime korgimaterjalist kuumaliimipüstoli abil kujusid. Kunst on vaataja silmades, seega valmisid pihlakas, kõrvits, pirn ja vaarikas. Paljud õpilased osalevad huvikooli tegevustes makstes ainult 2-7€ kuus, mõnes huviringis 7€ terve õppeaasta. Huvitegevust toetab ka kohalik omavalitsus ning riik, millest oleks ka meil hea eeskuju võtta. 

Jäänud on veel kaks tegevusterohket päeva, mida huviga ootame. Siiani oleme näinud ja kogenud palju, millest õppida. 


Vilnius 9.11.

Labas rytas! Tere hommikust! 

Kooli lipuväljak

Täna osalesid Max ja Andero tundides. Alustasime päeva inglise keele ja ajaloo tundidega. Tore oli see, et ajaloo õpetaja viis tunni läbi inglise keeles. Peale seda tegime 9. klassi õpilastele inglise keeles esitluse Eesti, Rakvere linna ja meie kooli kohta. 

Andero ja Max esitlust läbi viimas

Vene keele tunnis kordas õpetaja Maryte meie esitluses kuuldut. Õpiti erinevate riikide vaatamisväärsusi. Meile meeldis, et võõrkeelt õpiti suheldes.

Õpetaja Marytega vene keele tunnis
Õpetajad Maryte ja Alge vene keele klassis
Viimaseks tunniks oli kehaline kasvatus, kus mängisime sportlikke mänge ja võrkpalli. Taustaks mängis võimlas muusika.
Kehalise kasvatuse tunnis
Samal ajal kui õpilased olid tundides, jätkas direktor Riina tööd meie partnerkooli direktor Vilija töövarjuna. Eile leppisid koolijuhid kokku, et Vilija teeb ülevaate nende kooli töökorralduse aluseks olevatest dokumentidest. Meie direktor Riina sai teada, et suurem osa kooli kordadest on sarnased meie töökorraldusega. Koolil on sarnaselt meie koolile põhimäärus, töökorralduse reeglid, kooli kodukord. Lisaks on partnerkoolis kirja pandud näiteks hoolekogu ja õppenõukogu töökorrad, õpetajate eetikakoodeks, metoodiliste töögruppide töö alused. Nimekirjas on 38 erinevat korda. 
Meie õpilaste esitlust kahjuks partnerkooli direktor kuulama ei saanud tulla, kuna ta kutsuti nõupidamisele. Esitlust jälgis meie direktor Riina, kelle sõnul olid poisid väga tublid, ta on meie õpilaste üle väga uhke. Meie direktori päev jätkus vestlustega erinevate ainete õpetajatega.  

MO Museum
Peale lõunat läksime koos saatja Marytega Vilniuse Moodsa kunsti keskusesse (MO Museum) Vilnius Modern Art Centre. Kollektsiooni kuulub orienteeruvalt 6000 moodsa kunsti teost. Muuseumi juurde kuuluvad peale näituste veel kino, kontserdisaal ja haridusprogrammid. Meie vaatasime huviga erinevaid väljapanekuid ja avastasime maailmakuulsaid kunstiteoseid!
Andy Warhol "Campbell's Soup" 1962

Muuseumis on huvitav!

Muuseumi skulptuuride aias