neljapäev, 10. november 2022

Vilnius 10.11

Koolipäeva alguses kogunesime partnerkooli õpilastega nende õpilasesinduse ruumi. Meiega liitusid õpetajad Maryte ja Natalja ning koolijuht Vilija. Jagasime oma mõtteid projektipäevadel õpitust-kogetust. Max ja Andero rääkisid, mis neile partnerkooli erinevates tundides meeldis, mis on erinev meie koolist. Meeldis, et mitmes tunnis mängis taustaks muusika. Õpetaja Alge ütles, et ta räägib eesti keeles, siis saavad Leedu sõbrad kuulda meie keele kõla. Andero tõlkis ja sai väga hästi hakkama. Direktor Riina tänas Vilijat, kes juhib kooli alates 2006.aastast ja kellelt on palju õppida. Koolis hakkas silma õpetajate ja õpilaste omavaheline sõbralik suhtlemine. Tänasime meie partnerkooli ja arutasime edasisi koostöövõimalusi. Meie mõttevahetused jätkusid läbi päeva.

Hommikuring

Rõõmustasime, et koolijuht Vilija tegi ettepaneku lisada meie päevakavasse Vilnius Gabijos Progimnazija külastuse. Progümnaasium on meie partnerkoolist 2020. aastal eraldunud kool. Töötatakse uues, poolteise aastaga ehitatud koolimajas. Koolis õpivad 1.-8. klasside õpilased ja õpetavad õpetajad, kes varem töötasid suures, 1822 õpilasega gümnaasiumis. Koolimaja oli kavandatud 1000 õpilasele, koolis õpib aga 1250 õpilast. Direktor Andrius rääkis, et vanematega lepiti kokku, et 1. klassid õpivad gümnaasiumi hoones. Koolis on kaks võimlat, suur ja väike võimla. Saime teada, et suur võimla on kolm korda suurem tavalisest koolivõimlast. Õpilastele meeldib mängida korv- ja võrkpalli. Koolil on muljetavaldav, kaasaegne aula. Kõikides klassides on puutetundlikud tahvlid. Silma hakkasid õpilaste hästi eksponeeritud kunstitööd. 

Vilniaus Gabijos Progimnazija uus koolimaja

Progümnaasiumis

Õpilaste kunstitööd

Alustame koostööd

Progümnaasiumis leppisime kokku koostöö alustamise ja sõitsime Leedu Vabariigi Presidendi büroo Kodanikuhariduse Keskusesse Vilnius Centre for Civil Education

Modernne hariduskeskus avati 2016. aasta märtsis. Keskuses saab otsida vastuseid küsimustele, kuidas toimib demokraatlik riik ja kuidas kodanik saaks riigi ülesehitamisele kaasa aidata. Lisaks ka lahendada koos ühiskonna probleeme. Keskusesse on oodatud grupid alates lasteaedadest kuni üliõpilaste ja täiskasvanuteni. Igaüks saab olla keskuse arendaja jättes oma tagasiside või avaldades oma arvamust. Oleme väga tänulikud õpetaja Marytele, kes korraldas meile keskuse külastuse. 

Hariduskeskuse interaktiivne ekspositsioon

Õpetajad Alge ja Maryte hariduskeskuses väljapanekuga tutvumas


Päeva lõpetasime vanalinnas. Vihm oli lõppenud ja kõndisime üles mäkke Gediminase torni juurde. Torn on Vilniuse üks olulisematest vaatamisväärsustest Gediminas Castle Tower 
Gediminas Castle Tower
Kogesime, et ülevalt avanevad Vilniuse vanalinnale suurepärased vaated. Tänasime meie saatjat Marytet ja leppisime kokku homse kohtumise. 

Vaade Vilniuse linnale

Muljeterohke päeva lõpetasime harjumuspäraselt blogi ühise koostamisega. Labos nakties! Head ööd!