laupäev, 12. november 2022

Daugavpils - mis tegelikult juhtus!?

 

Kõik blogipostitused on olnud väga sisukad, kuid soovisime teha ka pisikese kokkuvõtte, et jagada muljeid ja emotsioone koduteel. 

Meil on väga hea meel kuulda, et lätlased on positiivselt meelestatud ja ülimalt tänulikud meie külastatusest. Õppimine ja kogemuste vahetamine oli kahepoolne. Nendepoolne projekti koordinaator Renate kirjutas ka omapoolse kokkuvõtte toimunust Daugavpils Valsts ģimnāzija Facebooki lehel (link siin: Daugavpils Valsts ģimnāzija | Facebook), mida oli tänu tõlketehnoloogiale ka meil väga lihtne ja huvitav lugeda. Soovitame ka teile!

Meid nähti kui huvitundvaid ja aktiivseid inimesi, kes ise väga palju initsiatiivi üles näitasid ning pakutud tegevustega kaasa läksid ja lahkesti ka enda lugusid jagasid. Õpetajad olid väga lahked meid enda tundidesse kaasama ning Anna ja Marie töötasid rõõmuga kaasa. Õpetajatel oli kombeks väga palju teha tunnis rühmatööd, mida me kindlasti ka ise rohkem praktseerima hakkame - õpilastele see väga meeldis. Tundsime tundides ära väga palju digitehnoloogiat, mida ka meie kasutame (näiteks Wheel of NamesRandom Team Generator), aga ka huvitavat uut, mida pole varem kasutanud (ClassFlow).

Tahaksime välja tuua mõned punktid, mida lõunanaabrid meie puhul hindasid:

  • meie eesmärk on lastes tekitada liikumisharjumust ning võimalikult paljud tunnid toimuvad õues, hindame peamiselt õpilase individuaalset arengut ning ei soorita tehtniliste elementide peale arvestusi;
  • klassikomplektid on väiksemad, meil maksimaalselt 24, neil tavaliselt üle 30 õpilase ühes klassis
  • õpilaste sõnul eelistaksid nad olla kehalise kasvatuse, tehnoloogia-käsitöö tunnis poisid ja tüdrukud eraldi; ealine areng ning jututeemad on erinevad. AGA meile väga meeldis, et käsitletavad teemad on sooneutraalsed, see tähendab, et tüdrukud teevad ka puutööd ning poisid kokkavad;
  • eestlaste hea inglise keele tase avab maailmas uksi, laseb rahvusvahelisel tasandil tegutseda;
  • nad olid väga üllatunud, et meil on pikk suusaveerand (ning üleüldse palju lund - nende talv üldiselt lumevaba);
  • õpetajate panust hinnatakse meil rohkem - lätlastel on õpetajate töökoormus suurem, kuid palgas see ei kajastu (keskmiselt 25 tundi nädalas);
  • õpilased saavad 9. klassi lõpus ühe eksamitest valida. Ka neil on kohustuslik matemaatika ja emakeel, kuid kolmas peab olema võõrkeel (alanud sõja tõttu ei saa vene keele eksamit valida);
  • Kalevi maiustused 🍫

Mis tegelikult juhtus!?  Nautisime õppereisil igat tundi! Oskame kodusele olukorrale rohkem tänulikud olla ning leidsime uusi sihte, mille poole liikuda. 

Järgmiste rahvusvaheliste kogemuste vahetamisteni!