kolmapäev, 27. aprill 2022

Teine päev Berliinis

Herzlichen Willkommen!

Täna oli esimene tund inglise keel, olime tunnis koos seitsmenda klassi õpilastega. Me tegime suulisi ülesandeid, kus rääkisime Iirimaast. Peale seda läksime tagasi oma 9. klassi juurde, kellega koos olime matemaatikatunnis. Õpetaja andis meile ka töölehe, aga nagu te võita arvata, ka täna me ei saanud seal millestki aru, sest teema oli ka hoopis teine. Peale matemaatikat oli 20 minutit vahetundi, mille me veetsime koos oma klassi õpilastega õues. Selles koolis on kõikidel kuni 10. klassini olla pikad vahetunnid õues. Kolmas tund oli keemia, meie õnneks oli tänane tunniteema meile tuttav, sest saime tänu sümbolitele aru, millest jutt käis. Päeva viimased tunnid olid kunstiõpetused. Õpetaja andis meile kunstiraamatud loomadest ja me pidine neid raamatu järgi joonistama.

Peale kooli tulime hotelli natukeseks puhkama, et varuda energiat muuseumisse minekuks. Kõigepealt käisime vaatamas Berliini muuseumisaart (Museumsinsel Berlin), seal on üheskoos mitu erinevat muuseumi. Seal me üheski muuseumis sees ei käinud, kuid jalutasime edasi Checkpoint Charlie juurde, seal asub Berliini müüri muuseum (Mauermuseum), mida ka külastasime. Lõpuks tulime tagasi hotelli ja käisime õhtust söömas.

Mina, Johanna, kohtusin täna meie külastatava kooli tugiisikuga (Schulhelferin). Jagasime omavahel mõtteid, kuidas erinevad ja sarnanevad meie riikide haridussüsteemid, mõeldes hariduslike erivajadustega õpilastele (HEV). Suur erinevus seisneb selles, et "väikeklassid" koosnevad siin umbes 20-22 õpilasest ning tavaklassis on vahemikus 30-35 õpilast. Ning teine suur eripära on HEV-õppurite klasside olemasolu gümnaasiumiastmes. Ka minuga vestelnud tugiisik töötab selles koolis kolme õpilasega, üks neist õpib gümnaasiumiastmes, teised kaks põhikoolis. Ta liigub oma kolme õpilase vahel nii nagu vajadus ja kokkulepped aineõpetajatega on. Märkimisväärne on, et siin koolis on HEV-klassid loodud eelkõige andekatele, kuid omade eripäradega õpilastele. Seetõttu lõi eelmine koolidirektor nendele õpilastele edasi õppimiseks eriklassid gümnaasiumiastmesse. Sarnasus meie riikide tugisüsteemides seisneb selles, et tugiisik on sarnaselt meile KOVi poolt lapsele määratud. Ehk kui õpilane vahetaks kooli, siis tugiisik liigub temaga kaasa. Ning nende koolis on lisaks olemas ka koolipsühholoog. 

Õpetajate tuba

Infoekraanil jooksevad päevased tunniplaani muudatused, väga mugav

Bis bald!

Teele, Mariana, Johanna und Anniky