neljapäev, 28. aprill 2022

Kolmas päev Berliinis

 Hallo!

Täna oli juba meie kolmas päev siin koolis. Päev algas inglise keele tunniga, kus olime koos ühe paralleelkassiga. Meile jäi tunne, et nad on Eestist päris huvitatud, sest nad küsisid meilt palju küsimusi. Teine tund oli ajalugu, läksime tagasi enda 9. klassi juurde. Selle tunni esimene pool jäi meile keelebarjääri tõttu arusaamatuks, aga tunni teises pooles saime klassile teha oma esitluse Eestimaa kohta. Sellega juhtus aga nii, et meil ei õnnestunud seda suurele ekraanile saada, aga õpetaja reageeris kiiresti ja tõi õpilastele tahvelarvutid. Pärast küsiti meilt mitmeid küsimusi, näiteks jaanipäeva tähistamise ja laulupeo kohta. Tunni lõpus jagasime neile Eestist kaasa võetud komme ja kooli poolt kaasa antud pastakaid. Koolipäev lõppes meie jaoks geograafia ja bioloogia tundidega. Bioloogias õpivad nad praegu sama teemat, mida meiegi oma Eesti klassiga, aga saksa keeles oli päris raske aru saada. 

Samal ajal, kui tüdrukud olid oma koolitunnis, käisin mina (Johanna) kooli tugiisikuga kaasas 11. klassi tunnis. Ta on seal klassis ühele noormehele toeks. Näiteks täna juhendas ta õpilast, et ta märgiks omale üles olulised märksõnad, sest lähenemas on kontrolltöö (Klasur). Minu jaoks oli huvitav veel see, et kui õpetaja läks tunni ajal paljundama ja andis õpilastele paaristööks ülesande, siis kõik alustasid koheselt ülesande täitmisega. Hiljem õpetaja ja tugiisikuga vesteldes sain teada, et tegemist on erakooliga, mis võib põhjendada õpilaste erakordset õpihuvi. Tugiisik oli veendunud, et mõnes muus koolis Berliinis ei pruugi see nii üldse olla. Teine huvitav tähelepanek, mis ei ole seotud otseselt eriklassiga. Neil puuduvad siin töövihikud. Õpetajad paljundavad neile töölehed ja kõik õpilased hoiustavad need kiirköitja vahele. 


Peale koolipäeva läksime hotelli puhkama, et koguda energiat jalutuskäiguks Charlottenburgi lossi juurde. Külastasime ka lossimuuseumi. Nägime väga uhkeid lossi ruume ja mitmeid originaalseid selle ajastu esemeid. Peale seda läksime õue lossiaeda uudistama, see oli nii suur. Kuna me olime lossis sees kõndinud pikalt, siis otsustasime õues purskkaevu juures natuke jalga puhata ja ilusat ilma nautida. Läbi lossi aia jalutades jõudsime mausoleumi juurde, see on Charlottenburgi lossis elanud valitsejate viimne puhkepaik. Lõpuks oli käes õhtusöögiaeg ja otsustasime minna Türgi kiirsöögikohta sööma Dönerit ja Dürüm Dönerit. 
Wir haben hier ein sehr schönes Frühling, wir genießen es sehr!

Tschüss!

Mariana, Teele, Johanna und Anniky