kolmapäev, 1. juuni 2022

2. päev Ungaris

Alustasime oma juunikuud ungari koolis, kus käisime 11.klassiga koos erinevates tundides. Esimeseks tunniks oli bioloogia, kus keelebarjäärist hoolimata saime enam-vähem kõigest aru, sest geneetika teemat olime juba läbi võtnud Eestis. Tunni struktuur oli sarnane eesti kooli omaga, kus õpetaja jagab õpilastega esitlust ning käivad tahvli eest ülesandeid lahendamas. Teises tunnis lahendasime matemaatikas eksponentvõrrandeid, mis olid meil samuti juba enda koolis õpitud. Ajaloo tund oli natuke erinev, sest Ungari õpilased võtavad 11. klassis läbi esimest maailmasõda, kuid meie õpime hoopis eesti ajaloost põhjasõda ja rootsi aega. Õpilased võtsid meid soojalt vastu ning saime palju uusi tutvusi. Peale ajalootundi oli söögivahetund, kus sõime traditsioonilist ungari suppi ja magustoitu. Pärast lõunat sõitsime Herendi portselanimanufkatuuri, kus meil oli ingliskeelne giidiga tuur, kus nägime, kuidas valmistatakse kauneid portselanesemeid. Tutvusime ka tehnoloogiaga ja nägime erinevaid töövõtteid. Külastasime erinevaid näitusi ja kaunistasime digitaalselt oma portselantaldriku.


Tuuri piletihinnas oli pakutud tasuta kohv või tee serveeritud Herendi portselanist kohvitassidest, mis oli kui kirss tordil niigi täiuslikule kogemusele. 


Peale seda suundusime tutvuma järgmise aasta Euroopa kultuuripealinnaga, Veszprémiga, kus meile tutvustas vastuvõtva kooli saksa keele õpetaja linna vaatamisväärsustega.

Tänane päev oli pikk ja elamusterohke, ning olime peale kahteteist tundi tegutsemist üsna väsinud.

Töövarjuna nägin, kuidas erinevates rollides giidid tutvustavad vaatamisväärsusi nii inglise kui ka saksa keeles. Võõrkeeletundidest õnnestus vaadelda nii inglise kui ka saksa keele tunde. Tundide ülesehitus oli meie omadega samasugune. Tore oli kogeda, et tunni metoodikas oli nii sarnasusi kui ka erinevusi. 
Inglise keele tundides oli teemadeks sport ja kestev minevik. Põnev oli, et küsimusele meeskonna- ja individuaalspordialade erinevuste kohta pidi vastama vaid 1-2 lausega. Kestvat minevikku käsitleti nädalavahetusele tagasi mõeldes. 
Saksa keele tunni teema oli kultuuripealinnad, millega kasutati Euroopa kaarti, otsides linnu ja riike ning nimetades aastaarve, millal linnad kultuuripealinnad olid. Õpilased rääkisid ka sellest, mida nad kultuurist arvavad, kuidas seda tarbivad ning milliseid kultuuripealinnu ja millal on külastanud.

Vahva oli võõrkeeleõpetajana osa saada mitmekeelsusest, suheldes nii inglise kui ka saksa keeles.

 Loodame et homme tuleb samamoodi soe ja huvitav. Õpirändurid Maia, Marie, Maie ja Vesta.