neljapäev, 21. oktoober 2021

Direktor Riina Veidenbaum allkirjastas Eramus+ projekti lepingu

Projekt kannab nime „Klõpsa ja kohtu" (nr 2021-1-EE01-KA122-SCH-000014996). 

Meie koostööpartnerid on neli kooli: Jana Eglisa Preilu Valsts gimnazija (Läti), Katholische Schule Liebfrauen (Saksamaa), Thuri György Gimnázium és Alapfokú Müvészeti Iskola (Ungari) ja Kunigaikstis-Gediminas Progymnasium in Vilnius (Leedu).

Projekti eesmärgiks on kogemuste vahetamine partnerkoolide kolleegidega. Fookuses on töötajate ametialaste pädevuste suurendamine, õpilaste arengu toetamine kõigis kooliastmetes ja senisest süsteemsema rahvusvahelise koostöö arendamine. Projekti peamised tegevused on töövarjutamine, õpilaste rühmaviisiline õpiränne, kursused ja koolitused.

Käesolev projekt aitab luua uusi rahvusvahelisi kontakte edaspidiseks koostööks - õpilasvahetused, lõimitud keeleõppe projektid, koolitustegevus. Rahvusvaheline koostöö soodustab nii õpilaste kui õpetajate võõrkeeleoskust ja digipädevuste arengut.

Projekti tegevused toimuvad 01.09.2021-31.05.2022

Projektijuht on Maie Põdramägi